Historie plemene

 

   

 Bulterier vznikl křížením staroanglického buldoka a staroanglického „black and tan“ teriera(nyní známý jako manchesterský terier), tím vznikl tzv. „bull and terrier“. Tito bull and terieři byli původně šlechtěni především jako krysaři. Způsob boje pro krysaře spočíval v zakousnutí co nejvíce krys vhozených do ringu v daném časovém limitu. O  jeho další šlechtění se zasloužil birminghamský obchodník se psy a divokými zvířaty James Hinks. Počátkem 60.let 19.století reagoval na formální psí výstavy a poptávku po osobitých společnících. Šlechtil a rozvíjel chov původního bull and terriera, přikřížil bílého anglického teriera za účelem lepšího exteriéru a zaúhlení končetin.

 

 

 

 

 
Vytvořil gentlemana, kterého charakterizovala bílá barva, často nazývaného „bílý kavalír“. Tento bílý kavalír se stal velmi oblíbeným mezi náročnými majiteli psů, jako společník pravého gentlemana, který nevyhledává souboj, ale bude ochraňovat. Dalším křížením se postupně začal objevovat od roku 1917 vejčitý tvar hlavy a byly povoleny další barvy srsti, protože čistě bílí psi měli závažné zdravotní problémy, se kterými se bohužel potýkají dodnes (především hluchota a kožní problémy, alergie a celková přecitlivělost).  Miniaturní bulterier nebyl nijak speciálně křížen,vznikl pouze vybíráním menších jedinců a jejich křížením.V dnešní době je bulteriér vyhledávaným společníkem nejen pro svůj atraktivní a nevšední vzhled, ale především pro svou milující a oddanou povahu.     

 

 

 

 

  

Standard bulteriera dle FCI:   

VYUŽITÍ: Teriér.

 

KLASIFIKACE FCI:                                    

Skupina 3 Teriéři

Sekce 3 Teriéři typu bulteriéra

Pracovní zkoušky volitelně.

 

CELKOVÝ VZHLED: Pes silné konstituce, svalnatý, vyvážený a aktivní, s bystrým, rozhodným a inteligentním výrazem. Jeho jedinečnou vlastností je klabonosá hlava vejčitého tvaru. Bez ohledu na velikost musí být jasně vyjádřen pohlavní výraz – psi samčí a fenky samičí.

 

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Udatný, odvážného ducha, milující zábavu. Je vyrovnaného temperamentu a je schopen disciplíny.

Třebaže je tvrdohlavý, je mimořádně přátelský k lidem.

 

HLAVA: Hlava dlouhá, mohutná a správně hluboká, nikoliv však hrubá. Při pohledu zepředu má hlava vejčitý tvar a je zcela vyplněna. Na jejím povrchu nejsou žádné prohlubně ani prolákliny. Profil je od vrcholu mozkovny ke špičce nosu mírně zakřivený dolů.

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: Temeno mezi ušima je téměř ploché.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Měla by být černá. Špička nosu je zahnutá dolů. Nosní otvory jsou dobře vyvinuté.

Pysky: Suché a přiléhající.

Čelisti / zuby: Dolní čelist hluboká a silná. Zuby jsou zdravé, čisté, dobré velikosti, pravidelně rozmístěné s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči: Zdají se být úzké a trojúhelníkové, šikmo posazené, černé nebo co nejtmavěji hnědé, takže se zdají být téměř černé, a mají pronikavý lesk. Vzdálenost od špičky čenichu k očím je poněkud větší než od očí k vrcholu mozkovny. Modré nebo částečně modré oko je nežádoucí.

Uši: Malé, tenké a nasazené blízko sebe. Pes by měl být schopen uši udržet toporně vzpřímené. V takovém případě uši směřují přímo vzhůru.

 

KRK: Velmi svalnatý, dlouhý, klenutý, od plecí se zužuje k hlavě a nemá volnou kůži.

 

TRUP: Trup je dobře zaoblený, se znatelným klenutím žeber a velkou hloubkou od kohoutku k hrudní kosti, takže hrudní kost je blíže zemi než břicho.

Hřbet: Krátký a pevný, hřbetní linie probíhá za kohoutkem vodorovně, bedra jsou mírně klenutá.

Bedra: Široká, dobře osvalená.

Hrudník: Při pohledu zepředu široký.

Dolní linie a břicho: Od hrudní kosti k břichu tvoří ladnou křivku směřující vzhůru.

 

OCAS: Krátký, nízko nasazený a vodorovně nesený. U kořene je silný a zužuje se do jemné špičky.

 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Pes musí stát pevně na končetinách a ty musí být postaveny dokonale rovnoběžně. U dospělých psů délka hrudních končetin přibližně odpovídá hloubce hrudníku.

Plece: Silné a svalnaté, aniž by byly příliš těžké. Lopatky široké, ploché a těsně přiléhající ke stěně hrudníku. Jejich sklon dozadu je výrazný, směřují šikmo vzhůru. V ramenním kloubu svírají lopatky téměř pravý úhel s pažní kostí.

Loket: Držen přímo a je silný.

Předloktí: Hrudní končetiny mají velmi silné kosti s kruhovým průřezem.

Přední nadprstí (zápěstí): Svisle postavené.

Přední tlapy: Kulaté a kompaktní, s dobře klenutými prsty.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Pánevní končetiny při pohledu zezadu rovnoběžné.

Stehno: Svalnaté.

Koleno: Kloub je dobře zaúhlený.

Lýtka a holeně: Dobře vyvinuté.

Hlezna: Dobře zaúhlená.

Zadní nadprstí (nárt): Kosti k tlapě krátké a silné.

Zadní tlapy: Kulaté a kompaktní, s dobře klenutými prsty.

 

CHODY / POHYB: Pohyb je pevně svázaný, plynulý a pokrývající půdu volnými, lehkými dlouhými kroky, typicky působí elegantně a čile.

V klusu je pohyb vpředu i vzadu rovnoběžný, ke středové linii směřuje jen ve vyšších rychlostech; hrudní končetiny dosahují daleko dopředu a pánevní končetiny se plynule pohybují v kyčlích, dobře pruží v kolenou i hleznech a poskytují pohybu silný impuls vycházející zezadu.

 

KŮŽE: Těsně obepíná tělo psa.

 

OSRSTĚNÍ:

Srst: Krátká, hladce přiléhající, rovná a na omak drsná s jemným leskem. V zimě se může vyskytovat jemná podsada.

 

Barva: U bílých je srst čistě bílá. Pigmentace kůže a znaky na hlavě se nepenalizují. U barevných jedinců barva převládá; Všechny odstíny jsou rovnocenné, žíhané se dává přednost. Černá žíhaná, červená, žlutá a tříbarevná jsou přijatelné barvy. Tečkování v bílé srsti je nežádoucí. Modrá a játrová jsou vysoce nežádoucí.

 

VELIKOST A HMOTNOST:

Nejsou stanoveny výškové ani váhové limity, ale pes musí působit dojmem maximální substance odpovídající kvalitě a pohlaví.

 

Standard miniaturního bulteriera:

 

Standard miniaturního bulteriéra odpovídá standardu bulteriéra s výjimkou následujících bodů:

 

VELIKOST A HMOTNOST: Výška by neměla přesáhnout 35,5 cm (14"). Pes musí působit dojmem substance odpovídající jeho velikosti. Váhové limity nejsou stanoveny. Pes musí vždy působit vyváženým dojmem.“

 

VADY:

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být posuzována jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

 

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY 

·       Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.

·       Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

 

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.